Systematyczna dezynfekcja – konieczność w chowie trzody chlewnej.

Satysfakcjonujący efekt dezynfekujący

Aby móc uzyskać dobry dezynfekujący efekt, stosując niektóre preparaty, to temperatura powierzchni w pomieszczeniach odkażanych musimy wynosić najmniej piętnaście stopni Celsjusza. Głównie dotyczy to preparatów, które zawierają w swoim składzie formaldehydy. Głównym profilaktycznym działaniem w produkcji jak i także chowie chlewnej trzody jest stosowanie w sposób systematyczny dezynfekcji. Dezynfekcja na calu ma zabezpieczenie przez zakażeniem wszystkich zwierząt poprzez niszczenie form różnych chorobotwórczych drobnoustrojów w środowisku, w którym przebywają.

Nie doceniamy jej wagi

Dezynfekcje w chlewni przeprowadza się po to, aby zminimalizować chorobotwórcze zagrożenia świń, które są spowodowane występowaniem wirusów, bakterii jak i także grzybów. W naprawdę wielu gospodarstwach nie docenia się zarówno znaczenia jak i także wagi dezynfekcji.  W związku z tym wykonuje się ją sporadycznie, niestarannie czy też czasami w ogóle. Skutkiem postępowania tego jest spadek u zwierząt odporności, obniżona skuteczność profilaktycznych szczepień jak i także leków stosowanych. W końcowym rezultacie dochodzi do zwiększenia liczby samych upadków, pogorszenia produkcyjnych wyników. W konsekwencji skutkuje to obniżoną dochodowością danego gospodarstwa. Gdy przystępujemy do zabiegu dezynfekcyjnego pamiętać należy, że na skuteczność jej wpływają: właściwości chemiczne, liczba drobnoustrojów znajdujących się w chlewni, rodzaj drobnoustrojów znajdujących się w chlewni, stężenie preparatu, czas działania preparatu, stężenie jak i także warunki wykonania samej dezynfekcji.

Polecany preparat – Dezostan Wigor

Naprawdę bardzo skutecznym preparatem jest preparat do suchej dezynfekcji Dezostan Wigor. Preparat ten jest skierowany do dezynfekcji inwentarskich pomieszczeń, w których są przetrzymywane zwierzęta hodowlane różnego rodzaju. Preparat do suchej dezynfekcji Dezostan Wigor wykorzystywany jest w stosunku do trzody chlewnej, drobiu, koni, bydła jak i także futerkowych zwierząt. Do tego preparat ten służy do sanitarnej ochrony drobiu. Cieszy się z tego względu naprawdę ogromną popularnością wśród chociażby hodowców gołębi. Dezynfekuje się nim ściółki, gniazda, miejsca przy poidełkach. Doskonale preparat ten minimalizuje samą możliwość wystąpienia u ptaków chorób oraz także w budynku poprawia się mikroklimat. Działanie korzystne sprawia, że preparat oferowany może być wykorzystywany również w schroniskach dla zwierząt.

Zalety tego środka

Do zalet tego preparatu możemy zaliczyć:

  • długotrwałe działanie,
  • efektywne zwalczanie grzybów, wirusów, bakterii czy też kokcydiów,
  • zmniejszenie ilości amoniaku,
  • ograniczanie much i larw,
  • nietoksyczność,
  • osuszanie powierzchni dezynfekowanych,
  • możliwość stosowania w obecności zwierząt.

Preparat Dezostan Wigor służy do niczego innego jak do dezynfekcji suchej. Środek rozprowadzić musimy na powierzchni, którą zamierzamy zdezynfekować. Zależnie od samego stopnia zabrudzenia wykorzystuje się dawkę pomiędzy 40-100 gram na metr kwadratowy. Ważne jest to, aby dezynfekcję powtórzyć po okresie siedmiu dniu. W przypadku użycia tego preparatu pierwszy raz, to musimy dezynfekcję przeprowadzić przez 3 dni codziennie. Następnie już co siedem dni. Pamiętajmy, że środek Dezostan Wigor może być stosowany na absolutnie każdej powierzchni. Mogą to być kojce, komunikacyjne drogi, ściółki czy też posadzki rusztowe. Najważniejszą dla nas informacją jest fakt, że preparat ten jest popierany przez PTNW, a więc przez Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych. Nie musimy się także obwiać o cenę. Naprawdę cena jest bardzo przystępna. Gdy do tego dołożymy również uzyskany efekt, to naprawdę będziemy usatysfakcjonowani. Co do tego nie mamy żadnych możliwości. Musimy także wiedzieć, że gdy decydujemy się na własną hodowlę zwierząt, to o tą dezynfekcję musimy zadbać. Nasze zwierzęta muszą przebywać w dobrych i czystych warunkach. Bez dezynfekcji nie osiągniemy tego.